Integrale yoga

Integrale Yoga wordt ook wel volledige yoga genoemd. Integrale yoga omvat een ruime, vrije beoefening van essenties uit de klassieke yogastromen aangepast aan de interesses en individuele mogelijkheden van de leerling en aan de Westerse mens. Integrale Yoga staat in het leven. Haar doel is niet het leven te ontvluchten door meditatie of trance, maar het leven aan te gaan en te zien hoe we het leven zoals het is kunnen veranderen van binnen uit.

Integrale Yoga werkt niet met vaste richtlijnen volgens een bepaalde leer. Toch kunnen we er globaal drie fasen in onderkennen. De eerste is gelijk aan die van iedere yoga: het ontdekken van het innerlijk of hogere zelf en dit losmaken uit haar gevangenschap in denken en lichaam. De tweede stap is vanuit dit innerlijk bewustzijn in het leven te staan. De derde is de verandering van de gewone menselijke naturen.

Het woord integraal betekent niet alleen de integratie van de traditionele yogavormen, het betekent ook dat deze yoga gedaan wordt midden in het leven van nu. Liggen hier niet onze grootste uitdagingen? Je wordt je bewuster van je innerlijk zelf maar ook van je eigen uiterlijke leven: werk, studie, relaties, gezin en alle levensomstandigheden. Je gaat leven van binnen naar buiten. Je eigen innerlijke rust wordt je anker in het leven aan de buitenkant.

Sri Aurobindo een Indiase vrijheidsstrijder, filosoof, dichter en yogi is de grondlegger van de Integrale Yoga. Hij deed het werk voor de yoga samen met zijn spirituele metgezel Mirra Alfassa, die door hem De Moeder werd genoemd omdat zij de belichaming was van de Goddelijke kracht (Shakti). Samen vormden zij een eenheid: hij het bewustzijn (het beschouwende, de stilte), zij de kracht (het scheppende, de dynamiek).

Bron: Integraleyoganederland.nl

DeMoeder